Ivanská cesta 21   Bratislava

.

.

Ako už iste viete, v polovici novembra sa na našej škole konal WELCOME DAY pre uchádzačov o našu školu.
Týmto by sme sa chceli všetkým zúčastneným žiakom, rodičom, výchovným poradcom, pedagógom, ale i nášmu organizačnému tímu poďakovať.🙏Veríme, že táto akcia bola pre vás prínosom a tešíme sa na vás opäť 20. februára na ďalšom pokračovaní WELCOME DAY. A na záver si môžete pozrieť krátke prezentačné video z tohoto dňa.☺️   Prehraj video TU

 

 .
.
 .

.

.

 

 

 

4-ročné študijné odbory

 

3-ročné učebné odbory

 .
.

2-ročné učebné odbory

.

.

.

.

 

 

ulozto