Ivanská cesta 21   Bratislava

Mechanik počítačových sietí