Ivanská cesta 21   Bratislava

Diaľkové štúdium

Rozvrh hodín na diaľkovom štúdiu v školskom roku 2017/18                   23. 09. 2017

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I. SDP TMO

Pk

 

 

TMO

Pk

VK

Pk

SJL

Cs

SJL

Cs

SJL

Cs

DEJ

Cs

 


I. PRS

UaD

Šč

ADK

Šč

ADK

Šč

SJL

Cs

SJL

Cs

SJL

Cs

DEJ

Cs

 

 

II. SDP

TMO

Pk

TMO

Pk

VK

Pk

SJL

Cs

SJL

Cs

SJL

Cs

DEJ

Cs

 

 

II. PRS

UaD

Šč

ADK

Šč

ADK

Šč

SJL

Cs

 

SJL

Cs

SJL

Cs

SJL

Cs

III. DPR

SJL

Cs

SJL

Cs

SJL

Cs

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du