Ivanská cesta 21   Bratislava

Technik energetických zariadení budov

 

3693 K Technik energetických zariadení budov

 

Odbor technik energetických zariadení budov dáva žiakom prehľad o energetike všeobecne, o jednotlivých formách energie, jej nosičoch, ich vlastnostiach, spôsobe a možnostiach ich racionálneho využívania, ako aj základný prehľad o európskej a slovenskej legislatíve.
V praktickej časti prípravy sa žiaci zoznamujú s modernými energetickými zariadeniami pre domácnosti a malé prevádzky. Majú možnosť zoznámiť sa s novými, úspornými technologickými novinkami. Je to denné, 4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom.

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

 

  • Technik v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov, ktorý vykonáva:
  • montáž, údržbu, opravu  a predpísané skúšky  rozvodov TZB,
  • servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve,
  • vykonáva energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádza ich do prevádzky.